การตีความเนื้อที่อวกาศ – พื้นที่รูปภาพ

อวกาศคือความรู้ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจแผน มนุษย์อาศัยอยู่ในอวกาศ แต่ภาพมีเพียง "พื้นผิวเรียบ" ที่ไม่มีตำแหน่งจริงเท่านั้น มันจะโง่เขลาที่จะไม่สนใจ "พื้นผิวเรียบ" นี้เป็นสิ่งที่ไม่มีนัยสำคัญในศิลปะในความเป็นจริงนี้ "พื้นผิวเรียบ" สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่รู้จักกันในนามของ "พื้นที่มองเห็น" พื้นที่ภาพเป็นพื้นที่เสมือนที่สร้างขึ้นโดยศิลปินซึ่งผู้ชมสามารถปรับตัวให้เข้ากับงานศิลปะได้

ห้องนี้ไม่แตกต่างจากห้องที่สถาปนิกและนักออกแบบกำลังทำอยู่ พื้นที่เป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์ที่คว้าภาพวาดหรือภาพวาดบนแผ่นกระดาษ ในฐานะสถาปนิกจิตรกรต้องตัดสินใจก่อนส่งมอบพื้นที่แทน

วิธีที่พื้นที่ถูกสร้างขึ้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสไตล์และเทคนิคของจิตรกร มีหลายวิธีในการพัฒนาพื้นที่มองเห็น

1) Flat vs. Deep

งานพื้นผิวเรียบมีการตกแต่งที่สวยงามในขณะที่การประดิษฐ์ของแสงเงาและเงาทำให้มิติใหม่สมบูรณ์

3) การลดขนาด

ความคมชัดของขนาดของวัตถุที่คล้ายกันเช่นหินแสดงให้เห็นว่าชิ้นส่วนเล็กกว่าเกินขนาดใหญ่

4) เครื่องบิน

การเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนที่ของเครื่องบินและระนาบเดียวส่งผลต่อการกดหรือดึงอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทำให้ทราบถึงความลึกได้ทันที

5) Positive and Negative Space

ภายในองค์ประกอบศิลปินผู้เชี่ยวชาญสามารถออกแบบและจัดการพื้นที่เชิงบวกและลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Source by Tan Ruixiang William

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *