สติปัญญาและสัญลักษณ์หลัง Lotus Flower Tattoo

ดอกไม้ดอกบัวเป็นที่น่าอัศจรรย์และมีสัมพันธภาพที่ดีกับสัญลักษณ์ของศาสนาในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดีย ดอกบัวเริ่มต้นเช่นดอกไม้ขนาดเล็กทะเลสาบที่ด้านล่างของโคลนและโคลน มันค่อยๆเติบโตไปที่พื้นผิวของน้ำต่อไปสู่แสง เมื่อถึงพื้นผิวของน้ำบัวบานและเปลี่ยนเป็นดอกไม้ที่สวยงาม

ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของดอกบัวเพื่อกระตุ้นความเป็นจริงทางจิตวิญญาณของชีวิต รายงานฉบับนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างสองศาสนา แต่โดยพื้นฐานแล้วประเพณีทางศาสนาทั้งสองมุ่งเน้นไปที่ดอกบัว

ในยุคปัจจุบันความหมายของการสักแบบโลตัสเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและความหมายอย่างหนึ่ง แฟน ๆ สักคนส่วนใหญ่รู้สึกว่ารอยสักบัวเป็นตัวแทนของชีวิต เมื่อดอกบัวบานขึ้นจากโคลนเป็นวัตถุแห่งความงามที่สวยงามผู้คนก็จะเติบโตขึ้นและแตกต่างกันมากขึ้น (หวังว่า!) ดังนั้นสัญลักษณ์คือการต่อสู้เพื่อชีวิตในรูปแบบที่ง่ายที่สุด

รอยสักดอกไม้โลตัสยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ได้ผ่านยากและตอนนี้ออกมาจากมัน เหมือนดอกไม้พวกเขาตั้งอยู่ที่ด้านล่างโคลนสกปรกของทะเลสาบ แต่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มเรื่องของความงามหรือความชอบของความงาม ดังนั้นดอกบัวหรือรอยสักดอกไม้อาจเป็นปัญหาในชีวิตที่ได้รับการเอาชนะ

โลตัสดอกไม้และดอกโบตั๋นเป็นดอกไม้อีกสองดอกที่เป็นที่นิยมในหมู่ศิลปินสักแห่งของญี่ปุ่นและรู้สึกขอบคุณสำหรับรอยสักของปลา Koi แดกดันทั้งสองปลาคราฟและดอกบัวมักจะพบในทะเลสาบเดียวกันข้างหน้าโบสถ์ Koi-fish เป็นความแข็งแรงและเป็นปัจเจกนิยม

Source by Chris Ryerson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *